Author: ctv_giakhanh

12321 / 21 POSTS
Tìm hiểu thông tin chủ đầu tư dự án The Avila 2 tại Quận 8

Tìm hiểu thông tin chủ đầu tư dự án The Avila 2 tại Quận 8

Dự án căn hộ The Avila 2 hiện đang rất hot trên thị trường do Công ty TNHH Sản xuất Đầu tư và Dịch Vụ Thái Bảo kết hợp với Công ty bê tông 620 (viết t ...
12321 / 21 POSTS