Tag: bộ bàn ghế

Những bộ bàn ghế độc, lạ ở Việt Nam

. Bộ bàn ghế quý hiếm với chiếc bàn dài được làm bằng cả súc gỗ nguyên. Bộ bàn ghế gồm 8 khối đá được phát hiện cùng một chỗ ở dưới lòng đất ở vùng nú ...
1 / 1 POSTS