Tag: e

Đáp án bài toán ‘tìm tiền giả’

. Ta lại chia thành 3 nhóm hai nhóm có 1 đồng vàng, 2 đồng bạc và 1 nhóm có 2 đồng vàng, 1 đồng bạc. Ta biết rằng nếu đồng giả là đồng vàng thì nó nhẹ ...
1 / 1 POSTS