Tag: hà nội

Hà Nội đồng ý xã hội hóa việc nạo vét sông Hồng

. Theo đó, Hà Nội thống nhất với Bộ GTVT về chủ trương nạo vét luồng đường thủy quốc gia, tận thu sản phẩm đoạn Km 221+000 đến Km 221+700 và Kin 222+2 ...
1 / 1 POSTS