Tag: mễ trì

Mễ Trì có thêm khu đô thị chức năng gần 32ha

. Về quy hoạch sử dụng đất, chức năng sử dụng đất chính gồm Đất cây xanh thành phố, khu vực (trong đó có một phần diện tích thuộc dự án quy hoạch chi ...
1 / 1 POSTS