Tag: ODA

Giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi thấp hơn 38% so với cùng kỳ

. 6 tháng đầu năm, thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đạt trên 1,590 t​ỷ USD (vốn vay ODA và vay ưu đãi ...

Sử dụng ODA tại Việt Nam còn nhiều góc khuất

. "ODA rủi ro lớn nhất là Việt Nam là nước hướng tới xuất khẩu, xu hướng không để đồng bạc tăng giá để khuyến khích xuất khẩu, đồng nghĩa việc rủi ro ...
2 / 2 POSTS