Tag: sử dụng

Phú Thọ: Cần lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

. Nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đảm bảo tính thống nhất về lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng ...
1 / 1 POSTS