Tag: tháp nước

Tháp nước đồ sộ, cổ nhất Sài Gòn

. Từ khi hệ thống cung cấp nước sông Đồng Nai về thành phố được đưa vào sử dụng năm 1966 thì việc cung cấp nước từ hệ thống giếng ngưng hoạt động. Mới ...
1 / 1 POSTS