Tag: thực hiện

Thực hiện đô thị xanh tại TP Thái Nguyên

. Tại buổi làm việc, chuyên gia Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu tại Việt Nam (GGGI), ông Adam Ward cho biết Các chương trình, kế hoạch ưu tiên về đô th ...
1 / 1 POSTS