Tag: twin green

Khai trương sân golf huyền thoại thiết kế Twin Green đầu tiên tại Việt Nam

. Là sân gôn đầu tiên do Nicklaus Design thiết kế và đi vào vận hành tại Việt Nam, nâng tổng số các sân gôn của công ty thiết kế sân gôn hàng đầu thế ...
1 / 1 POSTS