Tag: vốn vay ưu đãi

Giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi thấp hơn 38% so với cùng kỳ

. 6 tháng đầu năm, thông qua các hoạt động hợp tác phát triển, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đạt trên 1,590 t​ỷ USD (vốn vay ODA và vay ưu đãi ...
1 / 1 POSTS